Klapa przeciwpożarowa PPOŻ topikowa

Klapa przeciwpożarowa PPOŻ topikowa

183,00 zł brutto

148.780487 netto

28
Średnica
Ilość

 

Kupujesz bezpiecznie

 

Szybka dostawa produktu

 

Prawo odstąpienia od umowy

Klapa przeciwpożarowa PPOŻ topikowa

Klapy przeciwpożarowe stanowią zasuwy w instalacjach rurowych urządzeń klimatyzacyjnych,

które zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia i produktów spalania z jednej

strefy pożarowej do drugiej poprzez zamknięcie instalacji powietrznej w punktach

konstrukcji oddzieleń przeciwpożarowych.

Przeciwpożarowe klapy odcinające z wyzwalaczem termicznym przeznaczone

są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych

instalacji przez przegrody budowlane.

W czasie pożaru klapy te umożliwiają zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej,

przez którą są prowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy ppoż znajduje się w pozycji otwartej.

W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji zamkniętej.

Klapa jest uszczelniona silikonem w celu ochrony przed przenikaniem dymu po zamknięciu przegrody.

Równocześnie, przegroda klapy jest osadzona w materiale, który zwiększa jej

wydajność i zapewnia szczelność kanału powietrznego.

Funkcjonowanie klap nie zależy od kierunku obiegu powietrza.

Klapy mogą być sytuowane w dowolnym położeniu.

Zakres temperatury dozwolonej w miejscu instalacji wynosi od - 20°C do + 50°C.

Dane techniczne:

Średnica kanału: 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 315 mm

Maksymalna prędkość powietrza: 12 ms

Maksymalna różnica ciśnień: 1500 Pa

Długość: 350 mm

Montaż:

Klapy przeciwpożarowe są odpowiednie do instalacji w położeniu dowolnym
w pionowych i poziomych przepustach w konstrukcjach oddzieleń przeciwpożarowych.

W celu zapewnienia wymaganej przestrzeni dostępowej do urządzenia sterującego,
wszystkie pozostałe obiekty muszą być usytuowane przynajmniej 350 mm
od elementów sterujących klapy. Otwór inspekcyjny musi być dostępny.

Odległość między klapą pożarową a konstrukcją (ściana, sufit) musi wynosić
minimum 75 mm. W przypadku, gdy dwie lub więcej klap ma być zainstalowanych
w jednej konstrukcji oddzielenia przeciwpożarowego, odległość między sąsiednimi
klapami musi wynosić co najmniej 200 mm

Po zainstalowaniu przegroda klapy musi być ustawiona (w położeniu “CLOSED” [Zamknięta])
wewnątrz konstrukcji oddzielenia pożarowego.

Mechanizm sterujący musi być zabezpieczony (zakryty) przed uszkodzeniem
i zanieczyszczeniem w trakcie procesu instalacji. Wszystkie klapy przeciwpożarowe
muszą być zamknięte w czasie procesu instalacji.

Korpus klapy nie powinien ulec zdeformowaniu w czasie wmurowywania.
Po wbudowaniu klapy, przegroda nie powinna ocierać o korpus klapy podczas
otwierania lub zamykania.

Zwrócone wzajemnie tyłem rury klimatyzacyjne muszą być zawieszone lub wsparte tak,
aby wszelkie przeniesienie obciążenia ze zwróconych do siebie tyłem rur na klapę
było absolutnie wykluczone.


FDMD-01-100

Opis

Termin realizacji
3 dni
Gwarancja
2 lata

Powiązane produkty

(Znajduje się 2 podobnych produktów z tej kategorii)