1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na sklep www.systemhome.pl.

 2. Sprzedawcą jest firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe SystemHome Krzysztof Turzański z siedzibą w Zielonej Górze (65-130) przy ul. Grzybowej 120 REGON:  368508992, NIP: 973-071-22-32, zwany dalej Sprzedawcą.

 3. Kontakt ze Sprzedającym: adres e-mail Sprzedającego: sklep@systemhome.pl, tel.: (68) 452-22-24

 4. Sprzedawca specjalizuje się w technice połączeniowej, narzędziowej, wentylacyjnej, rekuperacji oraz w kominkach.

 5. Podane w ofercie ceny są cenami brutto.

 

 1. Zamówienia

 1.  
  1. Zamówienia przyjmowane są poprzez sprzedaż na sklep www.systemhome.pl.

  2. Dane osobowe podawane podczas finalizacji zamówienia będą gromadzone i przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” i nie będą udostępniane zewnętrznym podmiotom.

  3. Zamówienia realizowane są na terenie całego kraju oraz Unii Europejskiej. Wszystkie ceny podane są w PLN i zawierają podatek Vat. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon fiskalny, a na wyraźną prośbę kupującego Faktura Vat.

  4. Wszystkie zamówienia należy potwierdzić drogą mailową informując o sposobie płatności i adresie dostawy oraz podając dane do faktury Vat (jeśli ma być wystawiona do zamówienia zamiast paragonu fiskalnego).

 

 1. Płatności

 1. Akceptujemy dwie formy płatności:
  a/ Płatność z góry na konto bankowe
  (przelewem)

  Bank Pekao SA nr:  17 1240 6843 1111 0010 7741 9045

 2.  

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe SystemHome Krzysztof Turzański z siedzibą w Zielonej Górze (65-130) przy ul. Grzybowej 120

  w tytule przelewu proszę wpisać obowiązkowo tylko imie nazwisko numer zamówienia.
  Brak podania numeru zamówienia w tytule przelewu może spowodować opóźnienia w weryfikacji przelewu i tym samym jako termin zaksięgowania przelewu uznana będzie data, w której taki przelew uda nam się zweryfikować. Problem ten może nastąpić w przypadku, gdy przelew dokonany jest z konta innej osoby niż ta, która dokonała zakupu, a w tytule przelewu nie będzie jasnej informacji od kogo jest przelew.

  b/ Płatność przy odbiorze
  (za pobraniem)

  Za złożone zamówienie i koszty przesyłki płacą Państwo przy odbiorze paczki kurierowi lub listonoszowi, bądź w przypadku odbioru osobistego bezpośrednio w siedzibie naszej firmy w chwili odbioru zamówienia.

   

 

 1. Dostawa

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 5 dni roboczych (od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie w przypadku przedpłaty, bądź po potwierdzeniu zamówienia w przypadku przesyłki pobraniowej).

 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieterminowe doręczenie paczki przez przewoźnika, bądź firmę spedycyjną.

 3. Przesyłki wysyłane są od poniedziałku do piątku.

 4. W przypadku zakupu przedmiotów z kilku aukcji, koszt przesyłki jest do indywidualnego ustalenia.

 5. Zawsze należy sprawdzić zawartość przesyłki po pokwitowaniu odbioru paczki w obecności kuriera lub listonosza. W razie stwierdzenia uszkodzeń lub braków w przesyłce należy zażądać od kuriera lub listonosza sporządzenia protokołu szkody - co jest podstawą reklamacji.

 

 1. Odbiór osobisty

 1. Odbiór osobisty zamówienia jest możliwy w siedzibie naszej firmy przy ul. Sulechowskiej 4a w Zielonej Górze po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru z naszym pracownikiem.  

 2. Kupujący odbierając towar zawiera umowę sprzedaży ze Sprzedawcą i potwierdza jego zgodność z zamówieniem poprzez podpisanie dokumentu sprzedaży.

 

 1. Reklamacje

 1.  
  1. Reklamację prosimy zgłaszać na adres korespondencyjny Sprzedawcy w Zielonej Górze 65-119, ul. Sulechowska 4a lub drogą mailową na adres: sklep@systemhome.pl

  2. Wysłane przez Kupującego zgłoszenie reklamacyjne powinno obejmować reklamowany towar oraz zawierać dodatkowe informacje:

   • kto dokonał zakupu (nazwa użytkownika –  dane osobowe – imię i nazwisko osoby dokonującej zakup, adres e-mail);

   • datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

   • nr zamówienia, na której został dokonany zakup;

   • adres, na który ma zostać przesłana przesyłka po rozpatrzeniu reklamacji;

   • nr konta bankowego (w przypadku zwrotu należności na konto);

   • opis problemu wraz z żądaniem Kupującego.

  3. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić rodzaj zgłoszonego roszczenia oraz określić, czy reklamacja opiera się na podstawie rękojmi (sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanego towaru), czy gwarancji (dobrowolne, pisemne zobowiązanie gwaranta - sprzedającego lub producenta - do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym).

  4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

  5. Dział reklamacji Sprzedawcy po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego ma 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Okres reklamacji może się wydłużyć, gdy Sprzedawca będzie musiał skorzystać ze specjalistycznego serwisu producenta. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

  6. W przypadku uznanej reklamacji Sprzedawca wysyła na własny koszt reklamowany towar.

  7. W przypadku nieuznanej reklamacji (urządzenie jest sprawne lub zaistniałe uszkodzenia nie podlegają reklamacji) Sprzedawca oczekuje od Kupującego na wpłatę za przesyłkę zwrotną, po wcześniejszym kontakcie poprzez email. Nieodebranie zakupionego towaru po 60 dniach od przewidywanej daty wysłania przesyłki zwrotnej, skutkować będzie naliczaniem przez Sprzedawcę kosztów przechowania towaru.

  8. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

 1. Zwroty

 1. Zgodnie z Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Kupującego, będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie czternastu dni od dnia odebrania przesyłki, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia, składając stosowne oświadczenie poprzez wypełnienie formularza odstąpienia i doręczenie sprzedającemu mailem, wypełniając  formularz online lub składając oświadczenie na piśmie.

„Odpowiedni formularz odstąpienia można pobrać tutaj”. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

 1. Przed odesłaniem towaru Kupujący ma obowiązek skontaktowania się ze sprzedawcą, w celu uzgodnienia szczegółów przesyłki zwrotnej. Towary zwracane muszą być w nieuszkodzonym, oryginalnym pudełku, niezniszczone i kompletne wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem odstąpienia.

 2. Zwrot ceny orazkosztów przesyłki do Kupującego z racji odstąpienia od zawartej umowy następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę towaru w stanie opisanym w pkt 1 powyżej. Sprzedający zwróca koszty przesyłki, jakie Kupujący poniósł w związku wysłaniem zakupionego towaru do Kupującego,  jednak jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów. Kupujący ponosi koszty przesyłki zwrotnej do Sprzedającego.

 3. Odstąpienie od zawartej umowy z racji złożenia nieprawidłowej oferty (tzn. Kupujący pomylił się przy składaniu oferty i zakupił więcej przedmiotów niż potrzebował lub wycofał się z transakcji) wiąże się z zwróceniem się przez Sprzedawcę do  zwrot prowizji za produkty, z których Kupujący zrezygnował.

 4. Inne powody zwrócenia się o zwrot prowizji to: https://systemhome.pl/kontakt

 5. Kupujący wysyła zwracany towar na własny koszt, umieszczając wewnątrz przesyłki oświadczenie o odstąpieniu od umowy (w tym: dane osobowe). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek nadanych „za pobraniem”.

 6. Towar należy odesłać na adres korespondencyjny Sprzedawcy: przy ul. Sulechowskiej 4a w Zielonej Górze

 7. Moment nadania przesyłki zwrotnej traktowany jest jak moment zwrotu. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.

 8. Do przesyłki należy załączyć oryginał dokumentu zakupu (faktura VAT, paragon).

 9. Jeśli zwracany towar był tylko częścią zamówienia, które figuruje na przesłanym dokumencie zakupu Sprzedawca koryguje ten dokument i wysyła go na własny koszt listem zwykłym za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 10. Obsługa sklepu Sprzedawcy sprawdza, czy zwracany towar spełnia warunki konieczne do przyjęcia zwrotu.

 11. Jeśli wszystkie warunki niezbędne do pozytywnego rozpatrzeniu procedury zwrotu są spełnione, Sprzedawca przelewa kwotę będącą równowartością zwracanego towaru oraz koszty przesyłki do Kupującego na wskazany przez Kupującego w oświadczeniu numer konta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

 12. W razie jakichkolwiek wątpliwości w ocenie sprawności zwróconego towaru, Sprzedawca zawsze kontaktuje się z Kupującym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji.

 13. Jeśli towar nie spełnia warunków pozwalających na zwrot towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat manipulacyjnych i będzie oczekiwać na wpłatę za przesyłkę zwrotną.

 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

1)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednio zastosowane obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

 2. Wzory, zdjęcia oraz opisy oferowanych przedmiotów stanowią przedmiot praw autorskich i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dnia 8.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47 poz.211).

 3. Integralną częścią regulaminu są wszystkie informacje zawarte na naszych stronach aukcji, formularzach odstąpienia lub reklamacji oraz przesłanych Kupującemu drogą e-mail.

 4. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, które będą obowiązywały od chwili umieszczenia ich na stronie.

 5. Złożenie zamówienia w firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe Zbigniew Turzański jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.